۱۳۹۰/۰۳/۰۷

ما منتظریم تا سحرگه گردد...

ما منتظریم تا سحرگه گردد
          دیوان به در و خلق مسلح گردد
ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما
          یک مو ز سر موسوی گر کم گردد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر