۱۳۸۹/۰۲/۱۸

طفلی به نام شادی

طفلی به نام شادی، دیریست گمشده ست

با چشمهای روشنِ براق

با گیسویی بلند به بالای آرزو
هرکس از او نشانی دارد
ما را کند خبر

این هم نشان ما:
یک سو خلیج فارس، سوی دگر خزر

محمدرضا شفيعي كدكني

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر