۱۳۸۷/۰۹/۳۰

عید غدیر خم مبارک باد

فردوس، نقشه ایست ز ایوان کوی تو

   یوسف، اسیر جلوه و مبهوت روی تو

شیعه، خبرنگار غدیر است در جهان

   کفش تمام شیعه نثار عدوی تو

۱ نظر: