۱۳۸۹/۰۸/۱۸

رهبر ایرانی الاصل!

خواستم مطلبی بنویسم درباره اینکه با استناد به صحبت های سید حسن نصرالله نتیجه گرفته می شود که آیت الله خامنه ای عرب است و لذا ایرانی الاصل نیست، پس طبق قانون اساسی حق رهبری بر مردم ایران را ندارد. دیدم هیچ جای قانون اساسی اسمی از اینکه رهبر باید ایرانی الاصل باشد برده نشده است... شرمنده!
(خجالت آور است که در کشوری، حتی سمت های درجه چندم حکومتی در اختیار فردی بیگانه قرار گیرد. اما به لطف خردمندی و هوشمندی تدوین کنندگان قانون اساسی ما، تنها رئیس جمهور لازم است که ایرانی الاصل باشد.)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر