۱۳۸۸/۰۵/۰۵

گوسفند شیطون!

عکسی بر روی نرده های در شمالی دانشگاه فردوسی مشهد

«توجه»
گوسفندی جمعه 5/2 فرار کرده
با شماره 09151077155 تماس گرفته و مژدگانی دریافت کنید

به نظر شما واقعاً گوسفندی فرار کرده است؟!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر