۱۳۸۷/۰۷/۲۸

Lame duck کیست؟ چیست؟!

در علوم سیاسی، lame duck اصطلاحاً به فرد صاحب منصبی گفته می شود که در انتخابات بعدی شرکت کرده و انتخاب نشده است. به عنوان مثال رئیس جمهوری که در انتخابات ریاست جمهوری بعدی شرکت کرده و شکست خورده است و یا اینکه نمی تواند در انتخابات بعدی شرکت کند. به علت فاصله بین زمان مشخص شدن نتیجه انتخابات تا زمان تحویل منصب، در این فاصله زمانی، عملاً رئیس جمهور بازنده هیچگونه قدرتی ندارد. چرا که به راحتی می توان با تعویق موضوعات، منتظر آمدن رئیس جمهور جدید شد تا وی در این خصوص تصمیم اتخاذ نماید.

نمونه این مسئله را در روزهای پایان عمر مجلس هفتم و وزیر بازرگانی به وضوح مشاهده نمودیم. وزیر بازرگانی که طرح استیضاح وی توسط مجلس هفتم پیاده شده بود، تنها با مخفی شدن چند روزه تا روی کار آمدن مجلس جدید، به خوبی از مخمصه استیضاح گریخت و مجلس هشتم نیز موضوع را به فراموشی سپرد. در این مورد، مجلس هفتم یک lame duck بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر